TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Produsele din magazinul online www.vidatoxbulgaria.ro sunt popularizate şi oferite online (de către comerciant, în limba engleză) care este cu sediul la Sofia, Bulgaria (adresa).

Vă recomandăm să fiţi bine informaţi despre condiţiile de utilizare şi condiţiile care se referă la modul în care puteţi beneficia online de posibilităţile pe care le oferă magazinul www.vidatoxbulgaria.ro

Fiecare comandă, folosire sau tur în magazinul www.vidatoxbulgaria.ro, în mod automat înseamnă că dumneavoastră acceptaţi condiţiile, că sunteţi de acord cu toate condiţiile de utilizare. Noi vă sfătuim să vă asiguraţi că le-aţi citit cu atenţie şi că vă daţi consimţământul înainte să acţionaţi, înainte să întreprindeţi orice în legătură cu magazinul online.

1. CONDIŢIILE

Aceste condiţii pot fi modificate oricând de către societatea cu asociat unic care deţine magazinul, pentru că aceasta are dreptul exclusiv de a face modificări sau reînnoiri în funcţie de propriile sale nevoi sau de unele influenţe externe. Această societate cu asociat unic are obligaţia de a-i informa pe utilizatori despre orice modificare survenită, prin intermediul magazinului online.

2.Răspunderea limitată

Această societate comercială cu răspundere limitată şi cu asociat unic duce răspundere numai în caz de neglijenţă, dacă îndeplinirea comenzii a întârziat, sau dacă informaţia furnizată prin magazinul online nu a fost corectă. Comerciantul garantează că va furniza într-un timp util informaţia destinată utilizatorilor magazinului online dacă lipseşte un anumit produs. Dar compania noastră nu duce răspundere pentru problemele tehnice eventuale care pot apărea sau care apar cu navigarea online a utilizatorilor sau din cauza incompatibilităţii propriului echipament al acestora cu sistemul utilizat de magazinul online.

3.OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

Consultând sau acceptând regulile şi condiţiile magazinului online www.vidatoxbulgaria.ro, utilizatorii se obligă în mod anticipat că nu vor folosi magazinul online al companiei noastre pentru publicarea sau difuzarea, în nici un fel, a conţinutului acestuia, denaturând acest conţinut, ceea ce se va considera că este un act ilegal, provocator, calomnios, care prejudiciază compania, iar dacă are elemente de discriminare sau poate pricinui daune de orice natură, compania îşi va apăra drepturile.

4. INFORMAŢII DESPRE PRODUSUL

Societatea comercială cu răspundere limitată şi cu asociat unic îşi asumă angajamentul de a prezenta corect informaţia despre fiecare produs în parte care să fie accesibilă prin magazinul online www.vidatoxbulgaria.ro; această informaţie se va referi la caracteristicile calitative şi cantitative ale produselor, fără greşeli ortografice.

5. INTRAREA ÎN MAGAZINUL ONLINE

Orice utilizator îşi poate face comenzi în magazinul online www.vidatoxbulgaria.ro fără înregistrare prealabilă. Doar trebuie să completaţi obligatoriu câteva câmpuri din formularul nostru, precum: nume, adresa dvs. de e-mail, adresa poştală, oraş, cod poştal, număr de telefon etc.

6. MODALITĂŢILE DE PLATĂ

Plata cu card de credit: Magazinul online al VIDATOX acceptă toate tipurile de carduri de credit.

Prin firmă de curierat cu plată la livrare: Veţi plăti angajatului firmei de curierat în momentul livrării produsului comandat de dumneavoastră. Preţul serviciului prestat de firma de curierat este de 10 €. (până la 0,5 kg)

7. Cheltuieli pentru livrarea

Livrarea produsului prin curier din Bulgaria costă 7 euro.

8. ANULAREA COMENZILOR

Din cauza naturii produsului, comerciantul acceptă anulări de comenzi doar din următorul motiv:

Dacă comanda dumneavoastră a fost procesată, dar produsul nu este expediat, puteţi suna la numărul …………… ca să anulaţi comanda.

9. RETURNAREA PRODUSULUI

Utilizatorii îşi rezervă dreptul de a returna produsele pe care le-au achiziţionat şi de a solicita rambursarea sumei într-un termen de 14 zile din data livrării produselor.Produsele trebuie să fie în stare perfectă, aşa cum au fost primite de către utilizator (cu ambalajul intact, fără deteriorarea acestuia), pentru ca returnarea să fie realizată.

10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înregistrarea utilizatorului în magazinul online www.vidatox.gr, va fi necesar ca acesta să declare informaţii personale (prenume, nume de familie, adresa de e-mail, adresa la care să fie livrate produsele, etc.), pentru că numai în baza acestora echipa noastră poate trimite comenzile dumneavoastră în modul corect şi într-un timp util. Datele menţionate în timpul înregistrării sau indicate în formularul comenzii, dacă plata se efectuează printr-un singur click, vor fi stocate numai pentru scopurile tranzacţiei cu magazinul nostru online şi nu pot fi folosite de către terţe părţi (cu excepţia cazurilor în care acest lucru este prevăzut de lege numai pentru autorităţile competente). Este interzis în mod expres accesul neautorizat la acesta date.

11. DATELE CU CARACTER PERSONAL – GDPR

În general:

Declaraţie pentru protecţia datelor cu caracter personal;

Identitatea administratorului;

www.vidatoxbulgaria.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru scopurile contractului, în vederea stabilirii şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale, prin respectarea prevederilor legale, protejarea intereselor legale sau întreprinderea de acţiuni cu privire la care v-aţi dat consimţământul.

Ce fel de date vor fi prelucrate:

Datele cu caracter personal care sunt obiectul prelucrării, se referă la clienţii societăţii care sunt persoane fizice, sau la reprezentanţii persoanelor juridice care sunt clienţi ai societăţii, care colaborează cu terţe părţi sau sunt subcontractaţi, precum şi la persoanele care au depus cereri de angajare. Datele se referă la:

Date de contact: nume, adresa actuală, adresa electronică, număr de telefon;

Informaţii despre servere-ul sau dispozitivul folosit de utilizator pentru accesul la site-ul nostru web.

În plus, în privinţa clienţilor care colaborează cu companii ale unor terţe părţi sau sunt subcontractaţi:

Date privind plata, livrarea şi facturarea:

Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

Prelucrarea se limitează la ceea ce este absolut necesar şi se efectuează de către compania noastră, precum şi de terţe companii care colaborează cu noi pentru a se asigura îndeplinirea cu succes a scopurilor convenite. Noi nu vindem nimănui datele dumneavoastră cu caracter personal.Noi împărtăşim datele dumneavoastră cu caracter personal cu terţe părţi numai atunci când lucrul acesta este necesar pentru prestarea serviciilor şi produselor solicitate, şi în vederea facilitării cooperării convenite dintre noi şi dumneavoastră, sau atunci când lucrul acesta se solicită de către unele autorităţi publice în contextul obligaţiilor noastre legale. Serviciile cloud pot fi utilizate în cadrul Uniunii Europene/Comunităţii Economice Europene.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Compania noastră are intenţia să garanteze că sunt întreprinse măsurile necesare potrivite pentru protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal la toate etapele prelucrării sau la orice loc la care se prelucrează aceste date. Compania noastră, precum şi partenerii noştri, vor întreprinde toate măsurile tehnice şi organizaţionale necesare, în vederea garantării protecţiei datelor cu caracter personal, ferindu-le de acces neautorizat, de folosirea, dezvăluirea, pierdere sau modificarea acestora.

Protecţia datelor cu caracter personal:

În vederea realizării scopurilor menţionate mai sus, legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, noi vom stoca aceste date pe un termen de 5 ani. Şi totuşi, este posibil ca aceste date să fie stocate şi pe o perioadă de timp mai lungă, dacă lucrul acesta este prevăzut de lege sau în funcţie de interesele legitime ale societăţii, până când aceste interese deja nu sunt valabile.

Nu se efectuează niciun proces automat de luare a deciziilor şi nici procesul de creare a profilului corespunzător nu se bazează pe datele dumneavoastră cu caracter personal.

Drepturile pe care le aveţi în calitatea dumneavoastră de titular al datelor cu caracter personal: Vă rugăm să vă informaţi despre drepturile pe care le aveţi:

1) Informaţi-vă despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm şi solicitaţi o copie;

2) Puteţi solicita să vă fie corectate datele;

3) Puteţi solicita să vă fie şterse datele sau să înaintaţi obiecţii împotriva prelucrării acestor date, sau să solicitaţi limitarea prelucrării acestora. Trebuie să luaţi în vedere faptul că lucrul acesta poate afecta colaborarea şi/sau prestarea serviciilor, în funcţie de scopurile concrete pentru care se prelucrează aceste date.

4) Vă puteţi retrage consimţământul dat numai pentru informaţia colectată în baza consimţământului dumneavoastră.

Vă rugăm să luaţi în vedere faptul că în anumite cazuri, drepturile prezentate mai sus pot fi obiectul unor excepţii, unor condiţii sau premise, precum de exemplu în cazurile prevăzute la §3 şi §4, când va fi necesară prelucrarea suplimentară a acestor date, dacă lucrul acesta se cere de lege sau de interesele noastre legitime legate de businessul, până când aceste interese sunt valabile.

Actualizările:

Încercând tot timpul să îmbunătăţim protecţia datelor dumneavoastră, informaţia dumneavoastră furnizată în mod clar şi cert privind prelucrarea acestora şi cu privire la conformitatea acestora cu legislaţia naţională şi europeană, noi avem şi o politică anume privind confidenţialitatea, care oricând poate fi modificată.

Date de contact

Dacă aveţi întrebări care se referă la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau legate de exercitarea drepturilor enumerate mai sus, puteţi lua legătură cu noi la telefon 694 152 7976 sau la adresa de e-mail info@vidatoxbulgaria.com

Gestionarea şi protecţia datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care accesează site-ul nostru web:

www.vidatoxbulgaria.ro este obiectul condiţiilor prezentate aici, precum şi al prevederilor respective ale legislaţiei europene (Directivele 95/46/CE şi 97/66/CE şi 02/58/CE) privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), precum şi al hotărârilor preşedintelui Comisiei pentru protecţia datelor cu caracter personal. Condiţiile sunt formulate şi în baza dezvoltării rapide a tehnologiilor moderne şi mai ales ale celor utilizate pe Internet, ale prevederilor legale referitoare la reţelele online. În acest context, orice prevedere nouă va fi obiectul titlului actual.

Puteţi vizita magazinul nostru online www.vidatoxbulgaria.ro, fără să ne furnizaţi informaţii personale. Datele dumneavoastră cu caracter personal vi le vom solicita numai dacă doriţi să vă continuaţi comanda. Informaţia, furnizată în mod voluntar de către utilizatorii acestui site web, va fi folosită de utilizator.

În vederea asigurării unui acces direct şi util al utilizatorilor prin adresa www.vidatoxbulgaria.ro, prin care pot comunica cu magazinul, noi vom răspunde la întrebările lor concrete ca să-i deservim şi să realizăm comenzile acestora.

Colectarea de informaţii

Prima condiţie pentru iniţierea comunicării între noi este să ne furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal. www.vidatoxbulgaria.ro nu va fi folosită, în nici un fel, fără consimţământul dumneavoastră dat în prealabil, urmârind principiile pentru protecţia datelor cu caracter personal, prevăzute în legislaţia respectivă şi în convenţiile internaţionale. www.vidatoxbulgaria.ro în nici un mod nu va dezvălui, publica sau vinde date cu caracter personal sau informaţii personale pe care ni le-aţi încredinţat.

De asemenea, noi nu împărtăşim informaţii sau date cu caracter personal ale clienţilor cu alte organizaţii sau parteneri care nu au legătură cu clientul, nu împărtăşim cu nimeni adrese electronice sau altă informaţie care se referă la utilizatorii şi clienţii noştri. www.vidatoxbulgaria.ro nu duce răspundere pentru datele cu caracter personal care apar pe diferite pagini web prin alte servicii sau servere cu motoare de căutare. Prin excepţie, informaţia personală poate fi difuzată de către societate în faţa publicului larg conform ordinii prevăzute de lege, dacă lucrul acesta a fost solicitat de către autorităţile de stat, de instanţa de judecată, etc.

www.vidatoxbulgaria.ro îşi rezervă dreptul să-i informeze pe furnizori despre datele statistice legate de vânzările, care însă în nici un caz nu vor conţine date cu caracter personal care pot conduce la identificarea unor persoane.